i-Optik CM-1900C Графичен монитор

 • 23,6 широкоекранен LCD
 • 2.0-7.0 метра тестово разстояние
 • Може да се управлява с дистанционно управление или таблет
 • Вградени богати диаграми за задоволяване на нуждите от пречупване
 • Може да се използва синхронно с CV-7800 компютъризиран тестер за зрение
 • Функция за кръгова поляризация (само модел CM-1900P)
Спецификации Display: 23.6-inch LCD
Brightness: 50 cd/m²
Chart acuity: 0.04 – 2.0
Display mode: single letter, single line, single row, full screen and contrast
Distance 2-7 meters, 0.1m per step
Power supply: AC110-240V, 50/60 Hz, 50W
Dimension: 58(W)x46(D)x380(H)mm
Weight: 3.8kg

i-Optik CM-1900C Графичен монитор

 • 23,6 широкоекранен LCD
 • 2.0-7.0 метра тестово разстояние
 • Може да се управлява с дистанционно управление или таблет
 • Вградени богати диаграми за задоволяване на нуждите от пречупване
 • Може да се използва синхронно с CV-7800 компютъризиран тестер за зрение
 • Функция за кръгова поляризация (само модел CM-1900P)
Спецификации Display: 23.6-inch LCD
Brightness: 50 cd/m²
Chart acuity: 0.04 – 2.0
Display mode: single letter, single line, single row, full screen and contrast
Distance 2-7 meters, 0.1m per step
Power supply: AC110-240V, 50/60 Hz, 50W
Dimension: 58(W)x46(D)x380(H)mm
Weight: 3.8kg

Спецификации

Display: 23.6-inch LCD
Brightness: 50 cd/m²
Chart acuity: 0.04 – 2.0
Display mode: single letter, single line, single row, full screen and contrast
Distance: 2-7 meters, 0.1m per step
Power supply: AC110-240V, 50/60 Hz, 50W
Dimension: 58(W)x46(D)x380(H)mm
Weight: 3.8kg

Hello. How Can We Help You?
Scan the code